Hlavní stránka Nabídka Schémata Software Diskuze O nás English
Software ke stažení
Na této stránce najdete několik užitečných programů pro Windows z naší dílny. Software je zdarma i ke komerčnímu použití, nesmí však být modifikován ani šířen za úplatu.
Není-li uvedeno jinak, k tomuto softwaru neposkytujeme žádnou podporu a jeho použití je výhradně na vlastní riziko. Dokumentace a ovládací prvky jsou pouze v anglickém jazyce.
RDS Spy - Dekodér RDS pro Windows

Program RDS Spy je kompletní nástroj pro dekódování a analýzu RDS (Radio Data System) s podporou pluginů. Podporováno je několik formátů vstupu včetně klasických signálů Clock a Data, které mohou být přivedeny buď na sériový port přes jednoduchý konvertor nebo rovnou na zvukovou kartu. Program umí dekódovat i přímo z MPX signálu, pokud vaše zvuková karta podporuje vzorkovací frekvenci 192 kHz pro nahrávání (recording).

Dekodér RDS Spy je vhodný i pro příznivce dálkového příjmu. Podle testů a ohlasů z řad DX komunity se jedná o vůbec nejcitlivější RDS dekodér. K tomu pomáhá také funkce "Super PI Detector", která umožňuje zjistit PI kód stanice i v případě, že nejsou přijímány žádné bezchybné bloky a tudíž i zcela chybí synchronizace. Funkce využívá metod statistiky.

Pira CZ Silence Detector

Ticho ve vysílání, kolaps odbavovacího software, vypadlý kabel, stažená šavle na mixpultu (nebo snad i šavle hozená na mixpult? :o)) ... to je obvyklá noční můra a bohužel i všední realita. Pomoci může tento program, který trvale hlídá úroveň signálu na zvoleném vstupu nebo výstupu zvukové karty. Je-li detekováno ticho, program začne vykonávat předem zadané úkoly. Úroveň signálu a příslušné časové konstanty jsou nastavitelné. Sadu úkolů je možné zadat i pro případ, že zvukový signál je již opět detekován.

V současné době program mimo jiné umí v případě výpadku zaslat email, uložit aktuální kopii obrazovky (a volitelně ji poslat jako přílohu emailu), spustit jiné programy či záložní zvukový soubor, resetovat nebo vypnout PC, ukončit zvolené aplikace, ovládat stav pinů sériového portu, zaslat HTTP požadavek či promluvit s pomocí rozhraní Windows SAPI. K dispozici jsou široké možnosti uživatelského nastavení.

Pira CZ Remote COM Port

Jednoduchý program umožňující vzdálené ovládání zařízení vybaveného sériovým portem. Program tedy slouží jako softwarový převodník mezi sítí LAN a sériovým portem.

Ovládací aplikace na lokálním PC musí podporovat ethernetovou komunikaci. U starších aplikací je možné použít virtuální sériový port.

Program se neinstaluje, pouze se nakopíruje na pevný disk vzdáleného PC, ke kterému je připojeno sériové zařízení. Program funguje jako server, tedy očekává připojení klientské aplikace. Těch může být připojeno i několik. Po spuštění programu je nutné nastavit parametry sériového portu (číslo portu, baudrate, parita atd.). Aplikace je aktivní po stisknutí tlačítka Run. Nastavení programu je ukládáno automaticky při ukončení programu. Ve složce programu musí být povolen zápis.

Program podporuje i jednoduché omezení přístupu vázané na IP adresu. Sériová komunikace může být zaznamenávána do souboru.

Serial Data Logger

Jednoduchá aplikace sloužící k ukládání (loggování) dat přicházejících na zvolený sériový port. Nastavitelné vkládání časových značek do souboru logu.

Volitelně je možné do zvláštního souboru ukládat poslední přijatý řádek, tedy text mezi dvěma znaky CR.

Program se neinstaluje, pouze se nakopíruje na pevný disk. Po spuštění zaujme místo v systémové liště vedle hodin. Nastavení programu se provádí editací příslušného ini souboru.

Simple UECP Log Analyzer

UECP v tomto případě není variací na zkratku CCCP aplikovanou na Evropský svaz, nýbrž zkratkou označující "univerzální" komunikační protokol pro ovládání kodérů RDS (Universal Encoder Communication Protocol).

Tento prográmek slouží pro jednoduchou analýzu UECP dat, pokud jsou tato data dostupná ve formě souboru (logu). Soubor logu je obvykle možné získat z aplikace, která provádí kódování UECP nebo prostým ukládáním dat přicházejících na sériový port (s pomocí aplikace výše). Podporován je textový i binární formát.

Výstupem programu jsou statistické údaje, analýza chyb, přehled použitých adres, služeb atd. Pro účely hlubší analýzy obsahu lze data exportovat do textového souboru s využitím volitelné filtrace.

Program se neinstaluje, pouze se nakopíruje na pevný disk.

Ovládací software k produktům z naší nabídky najdete v sekci Uživatelská podpora.

 

 

(C) 1999-2017 Pira.cz

Hledej na Pira.cz