Hlavní stránka Nabídka Schémata Software Diskuze O nás Zpět   
Jak unést rádio?

Celkem pravidelně se vyskytují dotazy, zda existuje nějaký trik, jak přijímačům v okolí vnutit jednu konkrétní frekvenci a přimět je se na tuto frekvenci přeladit. Prý třeba pomocí RDS funkcí TA, EON nebo podobně. Dobrá zpráva na začátek - takový trik neexistuje. Naštěstí. Na druhou stranu, možnosti případného "záškodníka" nejsou v tomto ohledu úplně nulové.

Systém RDS, který dnes využívá drtivá většina stanic, a kterým je vybavena značná část přijímačů, definuje i některé funkce doplňující a rozšiřující manuální ovládání přijímače. Asi nejznámější je funkce AF, seznam alternativních frekvencí, na které se přijímač může samočinně přeladit v případě špatného příjmu dosavadní frekvence. V úvahu přichází i funkce TA (indikátor dopravního hlášení), která za určitých podmínek může přepnout na poslech dané stanice, či funkce EON (soubor informací vztažených k jiným stanicím, nejčastěji stanicím téhož provozovatele).

Bohužel představa zneužití těchto funkcí pro výše nastíněný účel je nepochopením toho, kterak rádio funguje. Typický přijímač je vybaven pouze jedním tunerem, což znamená, že v jeden okamžik může přijímat pouze jednu stanici. Veškeré RDS funkce, včetně AF, TA a EON, může přijímač číst a zpracovávat pouze ze stanice, na kterou je právě naladěn, tedy ze stanice, jejíž RDS data nemůžeme jakkoli ovlivnit. (Jasně, už to slyším, spousta vysílačů jen balluje signál z jiného vysílače a to není problém "nabourat", však na tom jsme se v minulosti dostatečně vyblbli, ale to není předmětem této úvahy.)

I kdyby bylo technicky proveditelné vhodnou konfigurací RDS dat přeladit přijímač na "záškodnickou" frekvenci, pouhým vysíláním těchto dat na námi zvolené frekvenci nelze dosáhnout úspěchu, pokud tuto frekvenci a tato data žádný přijímač nepřijímá. Lze namítnout, že existují i přijímače se dvěma tunery, kdy jeden "hraje" zatímco druhý na pozadí prohledává pásmo. Jde však o ojedinělý jev, navíc závislý na konkrétním výrobci a uživatelské konfiguraci, pro náš případ to zjevně nemá význam.

Neházejme flintu do žita. Určitou šanci máme v případě, že se nacházíme v místě, kde jakákoli stanice s relativně vysokou poslechovostí "ztrácí signál", například v blízkosti frekventované komunikace směřující kamsi do údolí. Pokud tato stanice vysílá AF - alternativní frekvence, můžeme jednu z nich zvolit pro naše vysílání. To však samo o sobě nestačí k tomu, aby se autorádia na hranici příjmu přeladila na naši stanici. Další podmínkou je vysílat stejný PI kód, je tedy nutné náš vysílač vybavit i kodérem RDS. Pak se přijímače budou ochotně přelaďovat na naši frekvenci v domnění, že se jedná stále o původní stanici. Zvolit vhodné místo a parametry vysílání asi nebude úplně triviální, není to ale nemožné. Pokud by byla vysílána nějaká stále se opakující krátká hláška, posluchačský zásah by byl nezanedbatelný. A to jsem ještě nezmínil, že přeladění přijímače lze uspíšit také záměrným rušením původní frekvence. Ale tohle opravdu nedělejte.

Přes všechny technické překážky existují i vážně míněné snahy o vytvoření systému, který by umožnil s jistotou a bez kompromisů dosáhnout vytyčeného cíle. Takový systém by teoreticky mohl být nasazen třeba v případě mimořádných událostí, dopravních nehod atd. Aby takový systém měl alespoň trochu nějaký význam, a tedy ideálně postihl i přijímače bez funkce RDS, musíme zapomenout na nějaká sofistikovaná řešení a zkrátka na to jít silou. Dovedu si představit řešení založené na jednom přehledovém přijímači a sadě několika desítek vysílačů. Přijímač proskenuje celé FM pásmo, zaznamená nejsilnější stanice v daném místě včetně klíčových funkcí RDS (zejména PI), jednotlivé vysílače se naladí na shodné frekvence a "přemáznou" původní stanice, alespoň v nejbližším okolí. Přijímač ani nepozná, že byl "podveden". Určitým způsobem lze poté pomocí RDS s přijímači dále vhodně manipulovat.

Smysl výše naznačeného systému zůstává ale stále dosti diskutabilní, protože lze jen těžko dopředu říci, jaké procento lidí zasáhne. Ne každý je vybaven přijímačem, ne každý má náladu jej zapnout a poslouchat. Takový systém by tedy byl vždy spíše doplňkovým a bylo by nutné si ujasnit, co od něho vlastně čekáme. V této souvislosti jsem si vzpomněl na projekt nejmenovaného dálničního rádia a jeho velkohubých ambicí např. při řízení dopravy. Je zjevné, že význam rádia, tím spíše jedné konkrétní stanice, v tomto ohledu nelze přeceňovat, byť jistě není problém zaplatit si "studii od expertů", která bude hovořit o opaku.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(C) 1999-2022 Pira.cz