Hlavní stránka Nabídka Schémata Software Diskuze O nás Zpět   
Limit modulačního výkonu - srovnání před a po

Od poloviny listopadu 2012 objíždějí delegace vyslané největšími rozhlasovými provozovateli jednotlivé vysílače v ČR a za asistence pracovníků Českých radiokomunikací dochází k omezování modulačního výkonu na hodnotu 0 dBr. Jelikož zatím byla takto postižena jen část vysílačů, nastal ideální okamžik pro srovnání, jak to hraje před a po zavedení limitu.

Na vysílačích menších stanic se zatím nic moc neděje (čest výjimkám zejména v Praze a okolí), přitom do Nového roku už moc času nezbývá, potenciálních problémů existuje celá řada, různých vysílačů je tady naděláno několik stovek a o svátcích to těžko bude někdo na poslední chvíli řešit...

Zvukové ukázky

Pro srovnání byly zaznamenány krátké úseky vysílání z vysílače Krásné (modulační výkon prozatím v rozsahu 6 až 7 dBr) a z vysílače Javořice (již po aplikaci limitu 0 dBr v dopoledních hodinách téhož dne).

První část ukázky je vždy z Krásného, následuje přepnutí na Javořici, poté zpět na Krásné a nakonec zase na Javořici. Celková délka každé ukázky je 1 minuta (0,4 MB). Ukázky dobře ilustrují praktický dopad zavedení limitu.

1. cr1hudba.mp3 ČRo 1 - Radiožurnál, vysílač Krásné (89,7) vs. vysílač Javořice (90,7), hudba
2. cr1slovo.mp3 ČRo 1 - Radiožurnál, vysílač Krásné (89,7) vs. vysílač Javořice (90,7), mluvené slovo
3. f1hudba.mp3 Frekvence 1, vysílač Krásné (97,4) vs. vysílač Javořice (93,4), hudba
4. f1hudba_sum.mp3 Frekvence 1, vysílač Krásné (97,4) vs. vysílač Javořice (93,4), hudba + přidaný šum

Komentář

1. a 3.
Pokles hlasitosti je zásadní. Dokonce natolik, že u některých přijímačů, které nemají dostatečnou rezervu v zesílení, bude problém nastavit plnou hlasitost reprodukce. U kombinovaných zařízení se může snadno stát, že například přehrávání CD bude nyní při stejné nastavené hlasitosti výrazně hlasitější než poslech FM.
Je zřetelně slyšet, že po zavedení limitu se zlepšila dynamika a věrnost zvuku. To však nemusí být pravidlem a posuzování rozdílů z tohoto pohledu nebylo ani účelem. (Zkreslení slyšitelné u vysílání z Krásného je z části důsledkem mnohacestného šíření odrazy od okolního terénu, neboť přijímací anténa směřovala na opačnou stranu.)
Je nasnadě, že omezení musí být aplikováno na zbylých vysílačích co nejrychleji, protože samočinné přelaďování za jízdy mezi vysílači s různým modulačním výkonem je nyní na zbláznění.

2.
Hlasitost mluveného slova je sice v případě modulačního výkonu 0 dBr výrazně nižší, ale rozdíl subjektivně není tak velký jako v případě hudby. Důvodem je patrně fakt, že i před zavedením limitu mluvené slovo typicky "generovalo" modulační výkon jen několik dBr, tedy méně než v případě vysílání hudby. V mluveném slovu se často objevují pauzy, což na jedné straně znamená, že modulační výkon nebude dosahovat takových hodnot jako u hudby, na straně druhé je díky tomu možné mluvené slovo poněkud zesílit bez rizika překročení limitu. Zkrátka a dobře, mluvené slovo bude ve vztahu k hudbě o fous výraznější než v minulosti.

4.
K nahrávce 3 byl v editoru přidán šum, pro srovnání, jak se projeví stejná úroveň šumu (špatný příjem na témže místě) po zavedení limitu. Tam, kde byla stanice ještě víceméně poslouchatelná a šum byl chvílemi obsahem vysílání maskován, bude nyní šum natolik dominantní, že příjem prakticky znemožní.

Technické srovnání

Porovnání histogramu frekvenčního zdvihu a časového průběhu modulačního výkonu (modře). Záznamy sice nebyly pořízeny ve stejný čas, ale z hlediska názornosti to nevadí, vypadá to dosti podobně v kteroukoli dobu.

ČRo 1 - Radiožurnál z Krásného před zavedením limitu:

cr1hk.jpg (52311 bytes)    cr1pk.jpg (61583 bytes)

ČRo 1 - Radiožurnál z Javořice po zavedení limitu:

cr1hj.jpg (46245 bytes)    cr1pj.jpg (59390 bytes)

Pozn. - Aktuální definice limitu modulačního výkonu v České republice: Limitní hodnota včetně měřicí tolerance +0,2 dBr nesmí být překročena po více než 10 % času, nikdy nesmí přesáhnout 1,5 dBr. Doba měření alespoň 15 minut.

Perlička na závěr - zachycení přechodu mezi starou a novou "epochou" (Frekvence 1 z Krásného):

pm09740.jpg (62306 bytes)


Diskuze

 

 

 

 

 

 

 

Leden-únor 2013.
Hlasování v anketě již bylo uzavřeno.

 

 

 

(C) 1999-2022 Pira.cz