Napájecí zdroj

Návod na jednoduchý napájecí zdroj nejen pro vysílač.

Technické údaje:

Výstupní napětí: 12 V stabilizované
Max. výstupní proud: 1,5 A (7812) nebo 2 A (78S12)

Schéma zapojení:

zdroj.gif (2686 bytes)

Součástky:

C1, C2, C4, C5 - 10 nF, 50 V keramický
C3 - 4700 uF, 35 V elektrolytický
C6 - 100 uF elektrolytický
D1-D5 - KY731, KY701, KY708 nebo jiné min. 2 A, 30 V
IO1 - 7812, 78S12 - podle požadovaného max. proudu
Tr1 - trafo 20 W, primár: 230 V, sekundár: 15-18 V

Popis funkce:

Po transformaci síťového napětí je napětí usměrněno diodami a vyhlazeno kondenzátorem C3. Pak následuje stabilizátor IO1, který se postará o neměnné napětí na výstupu. Keramické kondenzátory slouží k odrušení a zabraňují rozkmitání IO1. Pro správnou funkci stabilizátoru musí být na vstupu IN napětí aspoň o 3 V vyšší než na výstupu OUT. Čím větší je rozdíl mezi vstupním a výstupním napětím, tím více se stabilizátor zahřívá! V tomto případě je dobré odmotat ze sekundárního vinutí trafa potřebný počet závitů a snížit tím rozdíl napětí na únosnou mez, např. 5 V při plném zatížení.
Dioda D5 slouží pouze jako ochrana stabilizátoru, pokud na zdroj nebudete zrovna připojovat elektromotor, tak ji můžete vynechat.

Oživení

IO1 musí být umístěn na chladiči. Stačí nějaký hliníkový plech, velikost podle zatížení, kvůli spolehlivosti by se neměl moc přehřívat.
Při správném sestavení to funguje napoprvé. Je třeba vyzkoušet, jestli i při plném zatížení je na vstupu IN dostatečné napětí. Pokud ne, bylo by nutné použít "tvrdší" trafo, případně na vyšší napětí.

Na primárním vinutí trafa je životu nebezpečné napětí. Dodržujte patřičná opatření, nebo ten zdroj už nikdy nedoděláte...

Zdroj 12 V pro limiter

Při použití jiného napětí než 12 V k napájení vysílače je potřeba speciální napájecí obvod pro limiter, který vyžaduje 12 V. K tomu poslouží stabilizátor 78L12 zapojený takto:

zdrojltr.gif (1050 bytes)

C7, C8 - 10 nF
IO2 - 78L12