Přenosný vysílač 1 W

Úvodem

Tento velice všestranný vysílač byl navržen pro snadnou přenositelnost a provoz z 12 V akumulátoru. I přes snahu o minimální rozměry obsahuje limiter, mikrofonní zesilovač a ladění pomocí PLL, všechny součástky jsou osazeny na jediné desce. Pro dosažení minimální spotřeby elektrické energie je vf výkon přepínatelný (HI/LO).
Přestože vysílač čítá kolem 120 součástek, se stavbou by neměly být problémy. Začátečníkům ovšem nelze stavbu tohoto vysílače doporučit.
Vysílač je vestavěn do plastové krabičky, do které jsou zabudovány i všechny ovládací prvky a konektory. Při troše pečlivosti se dá vestavět i do krabičky prodávané pod názvem U-KP5, čímž získáte vysílač téměř kapesních rozměrů (viz fotku).

tx3.jpg (87806 bytes)

Technické údaje

Napájecí napětí: výlučně 12 V z akumulátoru nebo stabilizovaného zdroje
Napájecí proud (HI/LO): 270/170 mA
Vf výkon HI: 1 W
Vf výkon LO: 0,2 W
Impedance: 50-75 ohmů
Frekvence: 87,5-108 MHz
Modulace: FM širokopásmová
Modulační vstupy: line, mic, RDS/MPX
Rozměry plošného spoje: 11,3 x 8,8 cm

Schémata:

Schéma vysílače je pro větší přehlednost rozděleno do tří částí. Všechny části jsou sestaveny na jediné desce plošných spojů. Ke každému schématu je uveden příslušný seznam součástek. Součástky pro vf část jsou číslovány od 1, součástky pro PLL od 30 a součástky pro audio část od 50. K dispozici je i kompletní seznam všech součástek (kromě cívek, ty si každý jednoduše zhotoví sám).

Vf část
PLL digitální ladění
Audio a napájecí část

Seznam všech součástek

Deska plošných spojů a pokyny k osazení

Oživení

Nejprve je potřeba naladit vysílač do pásma CCIR a to cívkou L1. Na přijímači nalaďte frekvenci, na které chcete vysílat a stejnou frekvenci nastavte na PLL u vysílače. Všechny potenciometry stahněte na minimum. Po důkladné kontrole vysílače zapojte na výstup (místo antény) žárovičku 6 V / 0,1 mA a připojte napájení. Roztahováním a stahováním závitů L1 byste měli docílit naladění vysílače na požadovanou frekvenci. Jelikož do vysílače zatím nepouštíme žádný signál, měli byste naladit ticho. Pokud se to nepovede, bude zřejmě potřeba změnit počet závitů L1 a znovu postup opakovat. Nakonec nastavte cívku tak, aby ladicí napětí (na Q3) bylo v rozsahu 4-9 V.
Když už nám vysílač vysílá na správné frekvenci, je ještě potřeba nastavit jej na největší výkon. Přepínač S1 musí být v poloze HI, tedy sepnutý. Pootočte několikrát střídavě trimry C15, C16 a C17 a snažte se dosáhnout maximálního svitu žárovičky, měla by mít jasně bílý svit.

Důležité! Pokud se nedaří naladit požadovanou frekvenci, je potřeba zkontrolovat ladicí napětí na výstupu PLL (na Q3). Jeho hodnota by měla správně být 4 až 9 V. Pokud je blízké 2 V, je potřeba stáhnout závity u cívky L1, případně použít cívku s větším počtem závitů. Pokud je napětí na výstupu blízké napájecímu napětí, je třeba roztáhnout cívku L1, případně ubrat jeden závit. Tento stav může být také důsledkem toho, že oscilátor vůbec nekmitá!

Dále vyzkoušejte funkci audio části. Nalaďte si vysílání na přijímači a do vstupu line pusťte hudbu z PC, sluchátkového výstupu magnetofonu nebo podobně. Potenciometr R52 nastavte na maximum a potenciometrem R1 nastavte správnou hlasitost (porovnáním s hlasitostí jiných FM stanic), v této poloze již R1 zůstane. Nyní pootočte potenciometrem R52 o čtvrt otáčky zpět. Za okamžik by se měla hlasitost vrátit na původní hodnotu. Po otočení R52 zpět na maximum se hlasitost nesmí změnit. Odpojte hudbu a do vstupu mic zapojte dynamický nebo elektretový mikrofon, potenciometr R51 nastavte na maximum a vyzkoušejte správnou funkci.

Zvuk ze vstupu mic a line je samozřejmě možné směšovat pomocí R51 a R52. Při běžném provozu by měly být oba potenciometry nastaveny blíže k maximu, samozřejmě pokud budou příslušné vstupy využívány.  Dále je dobré takové nastavení, aby výsledná hlasitost od obou vstupů byla přibližně shodná a aby vyrovnávání hlasitosti limiterem při střídavém využívání vstupů netrvalo příliš dlouho.

Nastavení frekvence pomocí jumperů nebo DIP přepínačů

Pozice jumperů pro všechny frekvence najdete v souboru pllfreq.txt.
Lze to i spočítat, jen to chce trochu matematiky. Znalost převodů mezi desítkovou a dvojkovou soustavou je nutná (nebo aspoň kalkulačka s touto funkcí). Dále si řekneme, že pro dvojkovou jedničku je jumper otevřený (nezapojený) a pro dvojkovou nulu je zavřený (zapojený). Pak už nám stačí jednoduchý vzoreček:

X = 10f-825

kde X je číslo nastavované na jumperech a f je frekvence v MHz v rozsahu 82,5-108.

Příklad: Chci nastavit 99,6 MHz.

X = 10f-825 = 10.99,6-825 = 171

Toto číslo převedené do dvojkové soustavy je 10101011. Jumpery 7, 5, 3, 2 a 1 tedy budou nezapojeny, ostatní budou zapojeny.