Vysokofrekvenční část

tx2.jpg (35816 bytes)

Technické parametry:

Napájení: 12-14 V stabilizované, cca 300-700 mA
Impedance: 50-75 Ohmů
Frekvence: 88-107 MHz
Modulace: FM širokopásmová

Orientační hodnoty výkonu v závislosti na typu koncového tranzistoru a napájecím napětí:
  12 V 13,8 V
2SC1971 3 W 4 W
KSY34 2 W N/A
BD507 2 W 3 W

K napájení vysílače doporučuji použít 12 V stabilizovaný zdroj, tedy s obvodem 7812.

Schéma:

tx2.gif (7352 bytes)

Součástky:

Kondenzátory:
C1 - 4,7 uF
C2 - 0,22 uF
C3, C4, C12 - 100 pF
C6, C9, C11, C13, C14, C19 - 1 nF
C7, C8 - 10 pF
C10 - 8,2 pF
C18 - 22 pF
C15 - trimr 47 pF
C16, C17 - trimr 60 pF
C20, C5 - 100 nF mini
C21 - 470 uF

Cívky:
(všechny cívky vzduchové, vinuty samonosně na průměru 6 mm izolovaným Cu drátem o průměru 0,7 mm, závity těsně u sebe)
L1, L6 - 4,5 závitu
L3 - 2,5 závitu
L4 - 1,5 závitu
L2 - 6,5 závitu navinutých okolo R9
L5 - 9,5 závitu
L7 - 3,5 závitu

Odpory:
R1 - potenciometr 10 k
R2 - 4,7 k
R3, R4, R5, R8, R10 - 27 k
R6, R16 - 10 k
R7, R15 - 470
R9 - 100
R11 - 270
R12 - 1 k
R13 - 43
R14 - 10

Diody:
D1, D2 - BB409, BB109G, KB109G, BBY31

Tranzistory:
T1 - BC547C (BC548C, BC547B)
T2 - BFR91A (BFR96)
T3 - BFR96
T4 - 2SC1971, KSY34, BD507

Popis funkce

Tranzistor T1 tvoří oscilátor. Ten je laděný cívkou L1 a dvojicí varikapů. Na varikapy je přivedeno ladicí napětí i modulační signál, kterým je oscilátor mírně rozlaďován a tím modulován. Vf signál z oscilátoru je dále zesílen tranzistory T2, T3 a T4. Následuje impedanční přizpůsobení a dolní propust pro potlačení harmonických.

Z výstupu tranzistoru T2 je vyveden signál pro PLL digitální ladicí jednotku. (Ladění pomocí potenciometru u vysílače tohoto výkonu vůbec nedoporučuji.)

Plošný spoj a pokyny k osazení - klikněte

tx2konec.jpg (24329 bytes)
Koncový stupeň s 2SC1971

Oživení

Pro správné nastavení je nezbytné sestrojit si umělou zátěž, kterou připojíte na výstup místo antény. Teprve po správném nastavení při požadované frekvenci se místo umělé zátěže připojí anténa. Jsou v podstatě dvě možnosti.
Ta jednodušší je zapojit na výstup vysílače pár metrů koaxu a na jeho konec dvě paralelně zapojené žárovičky 24 V / 3 W. Vysílač se pak nastaví na největší svit žároviček, jejich světlo by mělo být jasně žluté až bílé. Nastavení tímto způsobem však nemusí být vždy dostatečně přesné.
Druhá varianta je sice složitější, ale kromě přesného nastavení nám dává také možnost s velkou přesností zjistit skutečný výkon vysílače:

zatez.gif (4826 bytes)

Voltmetr by měl mít rozsah aspoň 50 V. Pro nastavování se lépe hodí ručkový.
Krátkodobě lze měřit i výkon kolem 5 W. Pokud neseženete žádnou z uvedených diod, klidně použijte 1N4148.

Nejprve je potřeba naladit vysílač do pásma CCIR a to cívkou L1. Na přijímači nalaďte frekvenci, na které chcete vysílat a stejnou frekvenci nastavte na PLL u vysílače. Po důkladné kontrole vysílače zapojte na výstup umělou zátěž a připojte napájení. Roztahováním a stahováním závitů L1 byste měli docílit naladění vysílače na požadovanou frekvenci. Jelikož do vysílače zatím nepouštíme žádný signál, měli byste naladit ticho. Pokud se to nepovede, bude zřejmě potřeba změnit počet závitů L1 a znovu postup opakovat. Nakonec nastavte cívku tak, aby ladicí napětí bylo v rozsahu 4-9 V.
Když už nám vysílač vysílá na správné frekvenci, je ještě potřeba nastavit jej na největší výkon. Pootočte několikrát střídavě trimry C15, C16 a C17 a snažte se dosáhnout maximálního výkonu. Poté místo umělé zátěže připojte anténu a můžete vysílat.
Pokud se po připojení antény objeví v modulaci brum, je to nejspíš tím, že anténa je už jednou uzemněná. Pomůže připojit stínění koaxiálu na zem vysílače přes kondenzátor 1 nF.

S dobrou anténou má vysílač maximální dosah i přes 15 km, samozřejmě v závislosti na výkonu. Např. při použití dipólu bude dosah velmi kvalitního pokrytí asi 1,5 km, maximální dosah v závislosti na výšce dipólu asi 5 až 20 km.

Při zkratu na výstupu nebo použití nepřizpůsobené zátěže hrozí odpálení koncového tranzistoru. Při použití KSY34 a výkonu 2 W pracuje tento tranzistor na hranici svých možností.

Tranzistory 2SC1971 jsou k dostání v TME (www.tme.cz, k datu 17.3.2008). Možná by šlo použít i tranzistor 2N3553 nebo lépe 2N3866, ale nebylo to zkoušeno.