Blokové schéma vysílače

Blokové schéma zobrazuje propojení všech částí vysílače. Některé části, např. RDS kodér, mohou být vynechány. Stavba i provoz vyžadují jisté znalosti a zkušenost, proto tento vysílač není určen pro začátečníky. Tím samozřejmě nechci nikoho odrazovat od sestavení této báječné věcičky, ale vše děláte na vlastní riziko.
Naznačené schéma rozvodu napájení je dobré dodržet, jinak se může v modulaci objevit síťový brum. Všechny napájecí vodiče se setkávají ve zdroji co nejblíže výstupním kondenzátorům.
Zemnicí vodiče a stínění se pájí nejblíže k + pólu nebo živému vodiči. Vodiče by neměly vypadat jako vrabčí hnízdo, ale v jejich rozmístění by měl být nějaký řád. V případě potřeby lze použít vf tlumivky na přívodu + pólu napájení. Audio konektory by měly být přemostěny kondenzátory 100 pF kvůli odrušení, podobně i napájecí konektor. Připojení anténního konektoru nebo koaxu na vf část by mělo být provedeno obzvlášť precizně.