Stereo kodér s limiterem

Upozornění: Toto zapojení lze dnes považovat za silně zastaralé, proto jeho stavbu již nelze doporučit.

Poslední úprava: 18.11.2006 - Preemfáze zajištěna již před limiterem, úprava charakteristik filtrů. Deska plošných spojů zůstala původní. Změna hodnot: R2, R3, R12, R13, R8, R18, R9, R19, C32, C44, C9, C10, C19, C20, C2, C12, C37. Změna umístění: C32, C44. Vypuštěno: C7, C17. Přidáno: R35. Celkový přinos změn by měl být patrný.

stk1.jpg (18392 bytes)

Vysílání stereo je pro posluchače určitě přínosem, ovšem pouze za dodržení poměrně přísných podmínek. Jejich splnění vyžaduje vybavení odpovídajícími měřícími přístroji a použití složitých zapojení. Následující zapojení se neřadí do této kategorie, ale přesto při pečlivém nastavení dává dobré výsledky. Jádrem je asi vůbec nejjednodušší obvod s BA1404, ze kterého se pomocí limiteru, filtrů a zesilovače pokoušíme získat co nejvíc. U stereo kodéru je vždy velmi důležité nepřekročit hodnotu vybuzení. Správné vybuzení zde limiter zajišťuje automaticky pro velmi široký rozsah vstupních úrovní.
Vstup stereo kodéru je uzpůsoben pro připojení nejrůznějších přehrávačů, zvukových karet apod. a to buď přes konektory Cinch nebo stereofonní konektor Jack. Výstupem je MPX signál s regulovatelnou úrovní vhodný pro přímé připojení do vstupu vysílače. Kvůli možnosti dobrého vybuzení a minimálnímu zkreslení je BA1404 napájen napětím blížícím se horní doporučené hranici. Vf část BA1404 není pro svou pověstnou "kvalitu" vůbec využita.
Úvodem je také vhodné upozornit, že výsledná kvalita poslechu není závislá jen na stereo kodéru, ale velkou měrou i na samotném vysílači. Při špatném provedení či nastavení může velmi snadno dojít k rušení mimo vysílací frekvenci, nehledě na to, že požitek z poslechu bude značně negativní.

stk2.jpg (9314 bytes)

Stereo kodér lze připojit ke každému vysílači, jehož vstup má potřebnou šířku pásma min. 60 kHz a signál již dále nezpracovává ekvalizérem, preemfází, limiterem apod. U vysílačů popisovaných na těchto stránkách je příslušný vstup označen RDS nebo MPX.
Stereo kodér lze provozovat společně s RDS kodérem a to i bez sfázování pilotního tónu a RDS nosné. Na zvuku se to neprojeví, ale RDS signál může být rušen pilotním tónem. Z toho důvodu je vhodné nastavit pouze nezbytně nutnou úroveň pilotního tónu a poté nastavit nezbytně nutnou úroveň RDS signálu pro bezchybnou funkci. Při nastavování velmi pomůže srovnání s běžnými stanicemi.

Technické údaje

Napájecí napětí: 11-14 V stabilizované
Napájecí proud: 40 mA
Výstupní napětí MPX: regulovatelné 0-5 V

Schéma zapojení

stk.gif (19110 bytes)

Seznam součástek

R1, R11 - potenciometr 10 k
R2, R12, R25, R30, R32 - 47k
R3, R7, R13, R17, R34 - 10 k
R4 - 180 k
R5, R15 - 47
R6, R16 - 240 k
R8, R18 - 82
R9, R19 - 330
R10, R20 - 2,2 k
R14 - trimr 500 k
R21 - 1,5 k
R22 - 820
R23 - 10 M
R24, R29 - trimr 10 k
R26 - trimr 50 k
R27 - 2,7 k
R28 - 150 k
R31 - 470
R33 - trimr nebo potenciometr 50 k
R35 - 10

C1, C3, C11, C13 - 1 u
C2, C12, C29 - 220 p
C30, C35 - 1 n
C4, C14 - 1 u / 25 V tantalový
C5, C15, C25, C27, C28, C31, C33, C34, C43 - 10 u
C6, C16 - 220 n
C41 - 33 n
C8, C18, C23, C24, C39 - 100 n
C9, C19 - 18 n
C10, C20 - 3,3 n
C21, C26 - 10 n
C22, C42 - 100 u
C32, C44 - 1,8 n
C36 - 10 p
C37 - 47 p
C38 - 22 u tantalový
C40 - 220 u

T1, T3 - BF245C
T2, T4 - BC556B
IC1, IC2, IC4 - LM386
IC3 - BA1404
D1 - 1N4007
D2 - zenerova dioda 2,7 V / 0,5 W
X1 - krystal 38 kHz - v současnosti patrně nelze sehnat
patice 2x3 (SOKL 6)

Pro zvětšení výstupního napětí stereokodéru propojte vývody Gain obvodu LM386 (IC4) kondenzátorem 10 uF (na desce s ním nebylo počítáno). To může být potřeba v případě, kdy se výstupní úroveň jeví nedostatečná, viz dále.

Kondenzátory C5 a C15 zapojte pouze v případě, že zdroj zvukového signálu bude slabý nebo bude jeho úroveň značně kolísat. V praxi většinou není třeba je zapojovat a zbytečně zvětšovat zesílení i šum vstupních zesilovačů.

Oživení a nastavení

Správné nastavení je zřejmě nejobtížnější část stavby. Nebude trvat jen pár minut, ale spíše několik hodin. Výhodou je, že se obejdeme bez speciálních přístrojů. Potřebovat budeme kvalitní stereo přijímač a sluchátka. Místo tranzistorů T1 a T3 zapájíme rozpůlenou patici 2x3.

  1. Nastavení limiteru
    Kvůli zachování věrnosti stereo obrazu ovládá limiter oba kanály současně. To má bohužel jednu velkou nevýhodu: Projevují se zde výrobní odchylky tranzistorů T1 a T3 a to tím způsobem, že při změnách úrovně vstupního signálu se mění balance. Tento jev se dá potlačit jedině výběrem tranzistorů např. z deseti kusů. Trimr R14 je v tuto chvíli nastaven přibližně na 180 k. Vhodné je provizorně vyvést výstup z limiteru na sluchátka. Vybírá se dvojice tranzistorů tak, aby se v celém rozsahu úrovní vstupního signálu, které přichází v úvahu, balance měnila jen nepatrně. Drobné odchylky lze poté doladit trimrem R14.
    (Já jsem mezi osmi tranzistory různého původu našel tři vhodné dvojice a z nich poté vybral jednu nejvhodnější.)
  2. Nastavení stereo kodéru
    Trimr R26 zatím nastavíme přesně do poloviny dráhy, trimry R24 a R29 na nulu. Stereo kodér připojíme k vysílači. Trimrem R33 se nyní nastaví správná úroveň pilotního tónu. Měla by být co nejmenší, ale přijímač musí spolehlivě indikovat stereo. To je vhodné vyzkoušet na více přijímačích a porovnávat i s běžnými stanicemi. Nyní se trimry R24 a R29 nastaví správné vybuzení audio signálem, do stereo kodéru tedy pustíme hudbu či jiný zvuk. Hlasitost musí být stejná jako u běžných stanic, je také třeba správně nastavit balanci (potenciometry R1 a R11 jsou v tuto chvíli nastaveny na stejnou hodnotu, nejlépe na maximum). V modulačních špičkách (údery bubnů) nesmí vznikat zkreslení.

Tím by měl být stereo kodér nastaven. Nyní jej lze připojit i k jiným vysílačům, stačí jen trimrem R33 nastavit správný zdvih při buzení zvukem porovnáním s běžnými stanicemi a vyloučením zkreslení.

Většina běžných stanic používá tzv. Stereo Enhancer, který zvýrazňuje stereo efekt. Ten můžeme jednoduše napodobit pomocí pluginu (Reverbed stereo) do WinAmpu nebo zapnutím příslušné funkce na dražších zvukových kartách, na těch levných to ani nezkoušejte. Je také dobré použít nějaký zvukový kompresor, který opět existuje ve formě pluginu (AudioStocker). Měl by být zařazen až za stereo efekt, k tomu lze použít další plugin (Much FX2).

Deska plošných spojů

stkdps2.gif (18384 bytes)
PR = drátová propojka

stkdps1.gif (24509 bytes)