Úpravy PMR stanice Intek MT-2000

Barva razítka na záručním listu ještě ani nestačila uschnout a už jsem se pustil do úprav stanice. Přiznejme si rovnou na začátku, že teprve upravená stanice je to pravé a jinak nám polovina jejího potenciálu leží ladem. Rovněž je ale dobré připomenout, že žádné úpravy nejsou oficiálně povoleny a vše děláte na vlastní riziko! Ani upravená stanice a zvýšené sebevědomí vás neospravedlňují k tomu, aby ostatní museli trpět vaší přítomností na pásmu!

Přehled úprav

modified.jpg (30973 bytes)

Přidání anténního konektoru

bnc.jpg (4666 bytes)Z praktických důvodů jsem se rozhodl pro konektor BNC, přestože existuje řada dalších a některé jsou i menší a lépe by se do stísněného prostoru vešly. BNC je standard v tomto pásmu, o jiných typech téměř nemá cenu spekulovat. Zvenčí vše vypadá perfektně, jako by tam ten konektor odjakživa patřil.

Začneme otevřením krytu stanice. Povolte všechny čtyři šroubky, dva jsou schované pod akumulátory. Šroubek nejblíže anténě má jemnější závit a je třeba s ním vícekrát otočit.
Část vf obvodů je schována pod stínicím plechem. Ten ale není připájen po celé své délce k plošnému spoji, takže toto drobné opomenutí napravte.
Připravený BNC konektor je třeba zkrátit, do stanice se jinak nevejde. Vyjměte plošný spoj z krytu a odhadněte, o kolik zkrátit závit konektoru. Zkrácení realizujte pilkou na železo. Z konektoru možná vypadne střední kolík. Zkraťte ho také, umístěte zpět do konektoru a zafixujte lepidlem. Dále je třeba pocínovat konec kolíku a také jedno místo na matici. Na toto místo pak připájejte nejlépe dva drátky. Na uříznutý konektor půjde dost ztuha našroubovat matice. Snažte se, jde to.
V obou částech krytu stanice bude třeba vyfrézovat nebo vybrousit více místa pro matici, hlavně v rozích. Pozor na poškození okénka displeje. Rovněž v oblasti připojení antény na plošném spoji je potřeba asi jeden milimetr ubrat.
Na kulatou styčnou plochu pro anténu na plošném spoji připájejte drátek a v zakulaceném rohu jej vyveďte na druhou stranu. Drátek patrně bude překážet sloupku na krytu, je třeba na něm malý kousek odříznout.
Konektor usaďte do přední části krytu a řádně utáhněte, raději ještě vše zakápněte vteřinovým lepidlem. Vložte plošný spoj, připájejte drátek vedoucí zespodu na kolík konektoru a zem z matice na bok stínicího plechu. Zakryjte zadní částí krytu, při pečlivé práci vše sedí na svém místě.

bncin.jpg (17633 bytes)

Nastavení squelche

Je dost pravděpodobné, že po zakoupení nebude squelch zcela ideálně nastaven, většinou by mohl být citlivější. Pravidlo pro nastavení je zcela jednoduché: Nastavit co největší citlivost, ale při přechodu stanice do režimu snížené spotřeby (P. SAVE) se nesmí squelch bezdůvodně otevírat. Citlivost se zvyšuje otáčením trimru ve směru hodinových ručiček. Nastavení je ale nesmírně jemné a citlivé, doporučuji pro orientaci použít ohmmetr mezi zemí a šroubkem trimru. Správné nastavení se nachází poměrně blízko zemi, asi v 10-20 % odporové dráhy. Nastavení má rovněž vliv na ukazatel síly signálu. Při správném nastavení svítí jeden dílek, velmi zřídka může probliknout i druhý.

Rozšíření o další kanály a pásma

Úprava se provádí přepájením drobných propojek na plošném spoji, kde jsou i označeny. Pozor na statickou elektřinu, hrozí zničení řídicího procesoru. Oprava je jen jedna - koupě nové stanice.

Režim Propojeno
PMR 8 kanálů (standardní stav) S1+G1, S2+G2
PMR 8 kanálů + LPD 69 kanálů S1+G1, S2+B2
LPD 69 kanálů S1+B1, S2+B2
PMR 10 kanálů + LPD/HAM 99 kanálů S1+B1, S2+G2

Pásmo PMR začíná prvním kanálem na 446,00625 MHz, další kanály následují s odstupem 12,5 kHz.
Pásmo LPD/HAM začíná prvním kanálem na 433,075 MHz, další kanály následují s odstupem 25 kHz.

Nevysílejte v pásmu LPD, pokud si nejste jisti, že je daný kanál skutečně volný! I v tomto pásmu stanice používá plný výkon 0,5 W.

Odstranění rušení na 2. kanále

Zdá se to neuvěřitelné, ale některé série trpí rušením nejčastěji na 2. kanále. Přitom to způsobil sám výrobce použitím kondenzátorů nevhodné kapacity v krystalovém oscilátoru procesoru. Oscilátor samozřejmě vyzařuje parazitní frekvence, z nichž se jedna nepříjemně trefuje přímo do 2. kanálu. Náprava je velice snadná. Přidáním paralelního kondenzátoru se rušení posune mezi 1. a 2. kanál, kde už nijak nevadí.
Najít ve stanici krystal 4 MHz není problém. Z druhé strany na jeho vývod blíže spodní straně stanice připájejte kondenzátor hodnoty 3 až 6 pF. Druhý vývod kondenzátoru bude připojen na zem, nejlépe hned vedle na stínicí plech. Hodnotu kondenzátoru je nutné zkusit, aby rušení zapadlo přesně mezi oba kanály. Kondenzátor by neměl příliš vystupovat nad úroveň stínicího plechu, protože pak by kryt stanice nešel pořádně zavřít.


(C) 2003 Pira.cz