Technické vybavení automatické měřicí stanice sestává ze speciálního přijímače s funkcí analyzátoru FM modulace, přijímací antény typu dipól, řídicího PC a internetového připojení.

Jako ovládací software slouží vlastní aplikace s podporou skriptů a plánování úloh.

Blokové schéma:

Chci provozovat něco podobného! Co k tomu potřebuji?