Limiter

Upozornění: Pokročilá verze tohoto zapojení je k dispozici zde!

LimiterRozhlasové vysílání, a to zdaleka nejen v pásmu VKV FM, nás staví před problém, kterak zaručit stálou úroveň audio signálu na vstupu vysílače. Ta má být samozřejmě taková, aby se zdvih FM modulace blížil +/- 75 kHz, jak je předepsáno normou. Zvláště při mixování zvuku z různých zdrojů, hlavně mikrofonu, je nemožné správné úrovně nastavovat ručně. Potřebujeme obvod, který připojíme přímo před vysílač a který za všech okolností zajistí stálou úroveň audio signálu na svém výstupu a tím i správné vybuzení vysílače. Takový obvod se nazývá limiter. Je to vlastně zesilovač, jehož zesílení se mění v závislosti na úrovni vstupního signálu. Nenahrazuje kompresor ani jiná zařízení na úpravu zvuku, ale může být jejich doplňkem. Z praktického pohledu lze říci, že použití limiteru je ve většině případů nezbytné.
Předkládané zapojení je velmi jednoduché, obsahuje pouze běžné a levné součástky. Přesto dobře plní svůj účel. Na jeho vstup lze připojit buď mixážní pult nebo jakékoliv zařízení s výstupní úrovní kolem 10-2000 mV rms. V případě potřeby je možné předřadit potenciometr.

Technické parametry

Napájecí napětí: 10-14 V stabilizované
Napájecí proud:
20 mA
Audio vstup:
impedance 20 kOhm, volitelná preemfáze
Výstupní napětí:
0,4 V rms
Zpracovatelný dynamický rozsah:
>50 dB

Následující graf ukazuje závislost výstupního napětí na vstupním napětí:
(Hodnoty v mV rms, použito logaritmické měřítko, měřeno při 400 Hz, bez preemfáze, napájení 12 V.)

cpresorg.gif (5275 bytes)

Je vidět, že zapojení dosahuje poměrně slušné účinnosti. V nejlepším případě se výstupní napětí změní jen o necelý 1 dB, pokud se vstupní napětí změní o 55 dB.

Schéma zapojení

limiter2.gif (6019 bytes)

Seznam součástek

Odpory:
R1 - 68 k
R2 - 22 k
R3 - 180 k
R4 - 10 M
R5 - 10 k
R6 - 47 R
R7 - 240 k
R8 - 1,5 k
R9 - 820 R

Kondenzátory:
C1 - 100 p (keramický)
C2 - 1 n (fóliový)
C3, C6, C12 - 100 n (keramický)
C4, C11, C13 - 100 u (elektrolytický)
C5 - 0,33 u (tantalový!!!!!!!!)
C7, C8 - 10 u (elektrolytický)
C9 - 220 n (fóliový)
C10 - 47 n (keramický)
C14 - 470 n (fóliový)

Ostatní:
T1 - BF245C
T2 - BC556B, KC307
IC1 - LM386

Oživení

Pokud nepotřebujete využít celý rozsah regulace (většinou je to zbytečné), nezapojujte kondenzátor C8. Sníží se tím výrazně šum i možnost případné nestability.

Zapojení nevyžaduje žádné nastavování a mělo by ihned fungovat. Po přivedení zvukového signálu na vstup nastavte na vysílači správné vybuzení.

Pomocí propojky (jumperu) lze vyřadit obvod preemfáze (zvýraznění výšek), pokud už je součástí jiného zařízení.

Rada pro ty, co rádi experimentují: Parametry lze měnit volbou jiných hodnot součástek C7 a R4. Při zmenšení C7 až na 1 uF a zmenšení R4 pod 1 M bude zvuk značně nadupaný, ale začne vzrůstat zkreslení. Zvětšením odporu R4 až na několik desítek megaohmů bude naopak zapojení velmi lehce zasahovat do dynamiky zvuku.

Návrh plošného spoje

lterdps.gif (6367 bytes)

lterdps2.gif (7485 bytes)