Kabel

K propojení vysílače s anténou se dnes téměř výhradně používá koaxiální kabel. Slouží k přenosu vysokofrekvenční energie a podle toho je také konstruován. Existuje spousta typů, které se liší kvalitou, oblastmi použití, odolností vůči povětrnostním vlivům, impedancí, činitelem zkrácení atd. Právě impedance je pro vysílání důležitá. Je totiž nutné, aby impedance výstupu vysílače, kabelu a antény byla shodná. Koaxiály se vyrábějí nejčastěji s impedancí 50 nebo 75 ohmů. Je jen na vás, pro kterou variantu se rozhodnete. Nejspíš podle použité antény nebo podle snadné dostupnosti některého typu (pokud třeba někdo montuje průmyslové kamery, lehce se dostane k typu RG59 a nějaké ty "zbytky" si může odnést).
Činitel zkrácení je důležitý tam, kde je přesně předepsána délka kabelu, třeba u symetrizační smyčky k dipólu. Činitel zkrácení závisí na materiálu a provedení dielektrika (to je ta hmota, většinou bílé barvy, mezi středním vodičem a stíněním). Činitel udává rychlost šíření signálu v kabelu oproti rychlosti šíření ve vakuu. Signál v kabelu se vždy šíří pomaleji, signál se tedy zpozdí o stejný čas již na kratší délce kabelu.
Při větší délce kabelu jsou nezanedbatelné ztráty. V tom případě je třeba vybrat typ s malým útlumem.

Některé typy klasických koaxiálních kabelů:

RG58 - Běžně používaný na CB. Impedance 50 ohmů. Útlum na 100 MHz je značný, nevhodné pro délky nad 10 metrů. Dobře se hodí na symetrizační a přizpůsobovací smyčku k dipólu, protože je snadno ohebný a jeho impedance zde nehraje roli. Činitel zkrácení k=0,667.
RG213 - Rovněž používaný na CB, při větších délkách, ale je drahý. Impedance 50 ohmů. Útlum je malý.
RG59 - Impedance 75 ohmů. Při 100 MHz a 35 m délky se ztratí asi třetina výkonu, což je pro naše potřeby ještě dobrá hodnota. Činitel zkrácení k=0,667.