Sušice - Hrádek

červenec 2024

106,2 MHz 50 W R. Otava

Nenápadný vysílač se nachází v polích nad městem Sušice. Stojí tu vedle sebe stožár mobilních operátorů a malý stožárek poskytovatele bezdrátového internetu. Právě ten druhý se stal útočištěm pro vysílač Radia Otava:

hradek01.jpg (512942 bytes)

hradek02.jpg (658662 bytes)

Vysílací anténu tvoří jeden dipól, umístěný nepříliš vysoko a směřovaný zhruba na město. Jak ještě uvidíme, signál nemá vzhledem k překážkám úplně volnou cestu. Přitom zde není předepsáno žádné směrové omezení pro FM vysílání, takže nevýhodné umístění antény po straně stožáru zcela zjevně není z vůle provozovatele rádia, ale majitele stožáru:

hradek03.jpg (475234 bytes)

Je to trochu zvláštní. Obvykle mají majitelé vysílacích lokalit (někdy přehnaný) strach z rušení, proto se logicky vysílací anténa pro FM rozhlas umisťuje tak, aby byla výškově nad úrovní ostatních antén. To je nakonec výhodné i pro samotné rádio, takže všichni jsou spokojeni. U tohoto vysílače je aplikován jakýsi alternativní přístup, kdy je všechno v jedné výšce, aby se to co nejvíce mlátilo a spokojen nebyl nikdo. Nevím, co k tomu danou firmu vedlo, tak jen uvedu, že něco tak podivného jsem snad ještě neviděl.

hradek04.jpg (767124 bytes)

hradek05.jpg (409283 bytes)

Technologie pro FM je umístěna v menším racku dole přímo na stožáru:

hradek06.jpg (539103 bytes)

Přívody pro data, uzemnění, napájení a kabel od vysílací antény:

hradek07.jpg (469277 bytes)

Kabel k anténě je typu CNT-400. Dnes asi nejlepší volba pro výkony do menších stovek wattů:

hradek08.jpg (388214 bytes)

Uzemnění elektroinstalace:

hradek09.jpg (779469 bytes)

Pohled vzhůru, kam se též podíváme. Nevěděl jsem, že se tam nemá lézt, dnes je moderní stavět různé prolézačky a outdoor workouty, a tohle prostě vypadalo strašně podobně:

hradek10.jpg (466713 bytes)

Pohled od vysílací antény směrem na město Sušice. Není to teď úplně ideální, část města je schovaná pod kopcem i za sousedním stožárem:

hradek11.jpg (580446 bytes)

Pohled západním směrem na Svatobor:

hradek12.jpg (443355 bytes)

Pohled severozápadním směrem na obec Hrádek. Doufám, že udělám slávu aspoň na TikŤoku:

hradek13.jpg (545191 bytes)

Pohled někam na sever:

hradek14.jpg (551983 bytes)

Postupně se všechno stává "united". Není divu, že to postihlo i vesnický bezdrát. Poskytování této služby je už delší čas na hraně rentability i duševní pohody:

hradek15.jpg (228422 bytes)

Pohled na vysílač Hrádek ze severozápadu od obce Čermná. Limity dosahu pokrytí jsou celkem patrné a s tím nejde udělat nic:

hradek16.jpg (554433 bytes)

Pohled na vysílač Hrádek ze Svatoboru. Je otázkou, zda by vzhledem k okolnostem nebylo výhodnější přesunout FM vysílač dolů do města:

hradek17.jpg (462193 bytes)