Praha - Malešice

březen 2003

87.8 MHz 4 kW R. Blaník
93.7 MHz 20 kW R. City
58. kanál 500 W TV Praha - Galaxie

Vysílač Praha-Malešice stojící na východě Prahy je určitě velmi zajímavý. Třeba tím, že je zde nainstalován zdaleka nejkvalitnější anténní systém v České republice od německé firmy Kathrein. Komín spalovny si k vysílání pronajal majitel rádií City a Blaník, pan Dvořák, který toto místo hrdě označuje jako svou vysílací věž. Před nedávnem odtud začala vysílat také TV Praha - Galaxie.

malsp.jpg (31910 bytes)
Spalovna odpadu Praha-Malešice.

Hlavní anténní systém pro obě rádia je obalen kolem komína pod nejvyšším ochozem. Celkový počet dipólů dosahuje úctyhodných 144. Anténní systém se skládá z bloků. Každý obsahuje řadu osmi horizontálních dipólů nad sebou a dvě vůči sobě mírně posunuté řady po čtyřech vertikálních dipólech. Od komína jsou dipóly odstíněny odraznou plochou.
Pokud není znám přesný způsob napájení jednotlivých dipólů, lze celkový zisk jen odhadovat, minimálně však bude 9 dBd v součtu obou polarizačních rovin. Samozřejmě vyzařovací diagram je téměř ideálně kruhový.
O kus níže je záložní anténa složená ze tří dipólů. Zpočátku sloužila pro vysílání R. Blaník.
Televizní antény jsou běžného typu, tři pokrývají území na západ, jedna míří na východ na Říčany.

malant1.jpg (47025 bytes)

malant2.jpg (45999 bytes)

malant3.jpg (65511 bytes)

malant4.jpg (61958 bytes)

malant5.jpg (67569 bytes)

malkon1.jpg (86661 bytes)

Kontejner s vysílači pod komínem. Pejsek asi není moc fotogenický, vrčel a štěkal.

malkon2.jpg (56504 bytes)

mallink.jpg (22816 bytes)
Link na Prahu.