Liberec - Ještěd

Duben 2003, update srpen 2007

88.1 MHz 1 kW Evropa 2
89.9 MHz 20 kW ČRo 2
95.9 MHz 20 kW ČRo 1
97.9 MHz 20 kW Proglas
101.4 MHz 20 kW RCL

103.9 MHz

20 kW

ČRo 3
Ch 8 15 kW TV Nova
Ch 31 100 kW ČT1
Ch 43 100 kW ČT2
Ch 60 100 kW TV Prima

Vysílač Ještěd tvoří výraznou dominantu severních Čech a zajisté není třeba toto místo blíže představovat. V nedávné době proběhla celková rekonstrukce vysílače, byl instalován nový anténní systém a modernizována vnitřní technika. Hlavní vysílací sál se nachází v přízemí pod prostorami hotelu. Je zde soustředěno vše pro vysílání rozhlasu a TV. Menší místnost je pak i nad hotelem v místě, kde se stavba sužuje. Vnější plášť je z laminátu, pod ním se nachází další antény, které zvenčí nejsou vidět.
Jediný vysílač se nacházel mimo hlavní budovu na střeše stanice lanovky: 88.1 MHz, viz dále.

jest11.jpg (60546 bytes)    jest.jpg (64826 bytes)

jestandl.jpg (100317 bytes)

Anténní systém z různých pohledů. Dolní část slouží pro rozhlas, horní pro 8. TV kanál (vertikální polarizace). Antény pro ostatní TV kanály jsou až v nejvyšší části stavby, skryty pod laminátem před nepřízní počasí.

jestanbl.jpg (65215 bytes)

jestzare.jpg (21786 bytes)

Vysílač Evropy 2 byl umístěn v horní stanici lavovky.

jeste2st.jpg (13128 bytes)

Ze stejného místa vysílalo svého času Radio Triangl 97,9. Jednalo se o jedno z nejlepších rádií, jaká kdy v ČR vysílala. Mezi mladými byla tato stanice oblíbená i daleko za hranicemi regionu, včetně Německa. Úspěch a odchýlení od šedého mainstreamu se však neodpouští. Proto bylo Radio Triangl zlikvidováno rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Dnes můžeme už jen spekulovat, nakolik se o to zasloužila hloupost a omezenost starých páprdů z Rady a nakolik se uplatnily tlaky ze strany ostatních provozovatelů. Faktem je, že podobných případů se poté odehrála celá řada, bohužel bez významné pozornosti médií a příslušných orgánů.

Výhled na Liberec:
jeste2vy.jpg (33775 bytes)

Detail dipólu:
jeste2an.jpg (37359 bytes)


Update srpen 2007:

Evropa 2 přesunula svůj vysílač ze stanice lanovky přímo na hlavní stožár, čímž se o něco rozrostlo i její pokrytí. Nutno dodat, že se tak stalo za situace, kdy se vedla vážná debata o možné celoplošnosti jejího vysílání, které by totiž v té době bylo v rozporu se zákonem (později si ten zákon upravili - i tak se u nás podniká v této branži). Vysílací anténou jsou dva svislé dipóly umístěné mezi horizontálními dipóly anténního systému ostatních stanic.

jest12.jpg (88751 bytes)

jest13.jpg (81503 bytes)