Úprava FM radiokarty do PC

Úprava se týká radiokaret postavených na obvodu TEA5757H, tedy převážně radiokaret od Media Forte. Vyzkoušena je pouze na typu FM16-FMR2, avšak není důvod, aby nešly upravit i jiné typy.

Čeho se úprava týká?

Majitele výše uvedených radiokaret možná zarazil použitý nestandardní způsob ladění. Dochází tak k samovolnému přeskakování mezi stanicemi, zdánlivému výskytu stanic na frekvencích, kde vůbec nevysílají atd. Důsledkem toho je, že radiokarty lze použít jen pro příjem silných stanic, které navíc musí od sebe mít dostatečný odstup. Uvedené vlastnosti bohužel nejsou vadou, ale jsou dány úmyslně přímo výrobcem. Samotná úprava odstraňující tyto jevy je poměrně snadná, ještě před tím si však dovolím detailnější popis radiokarty a obvodu TEA5757H.

Popis radiokarty SF16-FMR2

sf16view.jpg (135090 bytes)

Popis obvodu TEA5757

Obvod TEA5757 firmy Philips v sobě obsahuje kompletní digitálně laděný stereo přijímač. Vyžaduje skutečně minimum vnějších součástek a řídicí mikroprocesor. Parametry přijímače nejsou vůbec špatné, při použití preciznějších vstupních obvodů lze takto postavit opravdu solidní rádio. Má to však jeden háček a tím je způsob ladění, nad kterým zůstává rozum stát. Sám Philips uvádí, že jde o nové pojetí způsobu ladění a obvod označil zkratkou STR (Self Tuned Radio, tedy jakési samoladící rádio).
O co jde? Obvod se ze začátku chová jako jakékoliv jiné digitálně laděné rádio, tedy naladí se na zadanou frekvenci. Pak se ovšem obvod digitálního ladění vypne a místo toho se zapne obvod AFC (Automatic Frequency Control), který je jinak mimochodem používán pouze u mechanicky laděných přijímačů, protože u digitálně laděných nemá vůbec smysl. Firma Philips nás však přesvědčuje o něčem jiném. Díky AFC tak prý může být stanice precizněji naladěna a to i nezávisle na rastru, v jakém stanice vysílají. V neposlední řadě má tento inteligentní systém ladění ulehčit obsluhu přijímače.
Vezmu-li to od konce, tak z uživatelského hlediska je naprosto nesmyslné, že pokud chci naladit třeba 97,2, tak stačí zadat jen 97,0. Ve skutečnosti se totiž může naladit stanice na 96,9, přestože na displeji bude stále svítit 97,0. Majitelé postižených radiokaret určitě vědí, o čem je řeč. Pokud jde o nezávislost na rastru, tak tady není co řešit. TEA5757 umí ladit i s krokem 10 kHz, což bohatě stačí ať už je rastr jakýkoliv (nejjemnější používaný rastr je stejně s krokem 50 kHz).
Je tu však ještě jeden důvod, proč použít AFC a v datasheetu je o tom také zmínka. Jde o nezávislost na odchylkách keramických mezifrekvenčních filtrů a referenčního krystalu. Odchylky běžně vyráběných součástek jsou však zcela zanedbatelné. Celé to navozuje dojem, že TEA5757 je určen pro přijímače s výrobní cenou dvaceti korun, kde se místo běžných součástek použijí zmetky.
Raději zanechme dalších úvah, ať už byl úmysl Philipsu jakýkoliv, lze jen konstatovat: nepovedlo se. Podívejme se, jak problém s laděním vyřešit.

Popis úpravy

Borci od Philipsu správně poznali, že pokud do přijímače nepůjde žádný signál, nelze zapnout AFC, neboť by se nemělo čeho chytit a jezdilo by po stupnici sem a tam.TEA5757 si proto měří sílu signálu a naštěstí je k tomu potřeba filtrační kondenzátor, který musí být připojen vně obvodu. Na jednom z vývodů tedy máme napětí úměrné síle signálu. Pokud tento pin spojíme se zemí, vyřadíme tím AFC. Zároveň však obvod ztratí kontrolu nad sílou signálu, což nutně znamená, že nebude fungovat automatické vyhledávání. Stereo příjem zůstane kupodivu zachován.

sf16tun.jpg (70150 bytes)

Nalezněte tedy na obvodu TEA5757H vývod s číslem 21. Na tento vývod je připojen malý SMD kondenzátor 100 nF, který je potřeba zkratovat například kapkou cínu. Tím je úprava hotova.
Když už máme kartu na stole, doporučuji ještě výměnu obou mf filtrů za typ E10.7MJA s šířkou pásma 150 kHz a malým útlumem. Zlepší se tak selektivita i citlivost, pravda je, že je celkem problém tyto filtry sehnat. Z hlediska rušení určitě není vyhovující připojení antény přes jack konektor. Lze použít běžný anténní konektor, avšak nesmí se nijak dotýkat zadního plechu. Je tedy potřeba do plechu vyvrtat větší díru a konektor z obou stran podložit kouskem plastu.

Závěr

Popsanou úpravou získá radiokarta zcela jiný rozměr (a důstojnější postavení i mezi starými radiokartami), ale je dost možné, že spoustě uživatelů shora uvedené problémy nijak nevadí, protože jejich oblíbená stanice hraje dobře a žádnou jinou třeba neposlouchají. Někdo by zase postrádal automatické vyhledávání (které ovšem občas nefunguje jak by mělo), úprava tedy není vhodná pro každého. K ovládání radiokarty doporučuji použít program z dílny českého autora Radiator, který si stáhnete z adresy flesko.cz. V programu je třeba nastavit jako ovladač externí plug-in.

Veškeré zásahy do hadware provádíte na vlastní riziko, autor nezaručuje úspěch zásahu.