Technické parametry:
------------------------------

Napájecí napětí:            15V ( 19V max. )      -
Nejlépe spínané zdroje min. 50W
Odebíraný proud:          až 2A ( 2,5A max. )
Přeladitelnost:               2 MHz
Výstupní výkon:            15-20W ( 25W )
Účinnost:                      cca.60%


Uvedené hodnoty v závorkách jsou mezní které vysílač ještě bez poškození snese, je ale zapotřebí účinného chlazení.. Pouhý pasivní chladič nestačí. Vysílač pracuje jako pevně laděný, přeladitelnost změnou ladícího napětí je omezena na 2MHz. V rozsahu ladění 88 - 108 ( rozsah 20 MHz ) by bylo velice náročné udržet stabilitu a konstantní výkon. Pro každou frekvenci se musí vysílač celý přeladit.

Sestavení a oživení není náročné, ale začátečníkům ho nedoporučuji. Nesprávně sestavený nebo vyladěný dokáže při svém výkonu zarušit vše okolo. Vhodná je i základní měřící technika, např. osciloskop.

Schéma zapojení:        schéma

Seznam součástek:      seznam součástek

Osazení DPS:             rozmístění součástek

Velice důležité na celé konstrukci je stínění, zvlášť oscilátoru. Oscilační napětí je v tomto případě kolem 80mV které se zesiluje na značnou výkonovou úroveň, osc. je proto citlivý na průnik VF energie od zesilovačů. Pocínovaný plech je možné občas zehnat ve Feroně. Nastříhání a zapájení plechu na DPS by neměl být problém.

  Ukázka stínění

Zehnání potřebných součástek je taky bez potíží, seženete je v GM nebo GESu. Tranzistory BFW16A a BSY 34 prodává např. Bůček ( www.bucek.name ) Tranzistor 2SC1972 se už nejspíš nevyrábí, jeho totožná náhrada MRF262 je na objednání u GESu za stejnou cenu. Pokud C1972 seženete, trvejte na originálu od výrobce MITSUBISHI, tranzistor musí mít logo výrobce, jinak riskujete, že tranzistor nebude vykazovat takové parametry jaký by měl mít !

Cívky mimo tlumivek jsou vzduchové z lakovaného vodiče o dostatečném průřezu cca. 0.8mm a průměru vinutí 5mm. Cívku oscilátoru je lepší nějak mechanicky zpevnit např. molitanem a voskem.  Tlumivky " RFC " se dají buď hotové koupit nebo navineme 10 - 15 závitů tenčím drátem na feritové jadérko.

Pokud máme osazenou desku přesně podle návodu oživení je jednoduché. Napájení přivedeme pouze na budič - JP2. Odběr proudu je 100 - 150 mA. Pokusíme se kap. trimrem C6 naladit přibližně požadovanou frekvenci. Pokud máme osciloskop, doporučuji zkontrolovat výstup z oscilátoru (T1). Musí mít čistý sinusový průběh a být stabilní v celém pásmu 88 - 108 MHz (laděním C6).  Pak odešlem data do PLL.  Ladící napětí z PLL měříme na odporu R4, doporučuji udržovat na 10V změnou kap. C6

Jestli máme naladěný oscilátor připojíme napájení k zesilovači - JP3. C30 nastavíme největší kapacitu a dál už je to "klasika", kap. trimry (popř. roztáhnutí cívek) nastavíme na co nejvýšší výkon na výstupu. Nárůst výkonu (napětí na zátěži) musí být plynulé, bez skoků, změny kmitočtu a tvaru sinusovky a jiných anomálijí..  Umělá zátěž by měla být navržena na odpovídající výkon, naměřené napětí 40 - 51V ( 28 - 36Vef ) na 50 ? což odpovídá 15 - 25W.  Po umístění do kovové skříně (plastové krabice vůbec nepoužívat) bude možná potřeba mírné finální doladění.

Modulační signál (mono nebo MPX ) přivedeme na konektor JP1.

Nezapomenout na dobré chlazení !

 

  Průběh na výstupu - měřeno přímo na odporech zátěže při plném výkonu ( 25W )

  Na kolektoru T6 - značné harmonické zkreslení z principu činnosti třídy C.

Zákmity, nestabilita - neodstíněný nebo nevyladěný vysílač.

 

Deska s plošnými spoji. Rozměry desky 230 x 73

Jakékoliv dotazy odpovím na diskuzích nebo emailu:

jiri.matuska @ centrum.cz