Indikátor vybuzení s 10 LED

Technické parametry

Napájecí napětí: 12 V
Napájecí proud: 10 mA v klidu, typ. 80 mA, max. 150 mA
Vstupní napětí: min. 20 mV rms
Rozsah indikace: 30 dB
Odchylka indikace: typ. <1 dB
Proud LED diodami: 7 mA pro zvolené hodnoty R4 a R5
Ref. napětí na vstupu IC2: 5 V pro zvolené hodnoty R4 a R5

Schéma zapojení

barschm.gif (7103 bytes)

Seznam součástek

R1 - trimr 100 k mini naležato
R2 - 2,2 k
R3 - 1 M
R4 - 2,7 k
R5 - 6,8 k

C1 - 0,47 uF
C2 - 10 uF
C3 - 47 nF
C4 - 4,7 uF
C5 - 0,1 uF
C6 - 100 uF
C7 - 100 nF

IC1 - LM386
IC2 - LM3915
D1 - 1N4148
D2-D11 - bargraf nebo jednotlivé LED

Popis funkce

Zapojení využívá obvodu LM3915 firmy National Semiconductor, který obsahuje desítku komparátorů a je přímo určen pro indikátory vybuzení s LED stupnicí a logaritmickou závislostí. Součástky D1, C5 a R3 fungují jako špičkový detektor, indikovány jsou tedy špičky neboli okamžitá amplituda. Na D1 sice může vzniknout úbytek napětí větší než napětí potřebné pro rozsvícení první LED, ale v praktickém provozu to téměř nevadí. Preciznější zapojení s operačním zesilovačem by vyžadovalo symetrické napájení. IC1 slouží jako zesilovač se zesílením 46 dB. V případě, že vstupní signál bude dostatečně silný, lze vypustit C2 a snížit tak zesílení na 26 dB. Trimrem R1 se nastavuje optimální velikost vstupního napětí. Nejlepší nastavení je takové, kdy při plném vybuzení např. tónem 1 kHz svítí všechny diody.

Indikátor lze samozřejmě připojit k vysílači a to nejlépe na výstup limiteru. Kondenzátor C2 se pak nemusí zapojovat.
V případě potřeby změny proudu diodami doporučuji stáhnout si datasheet k LM3915 a použít příslušné vzorce pro výpočet nových hodnot R4 a R5 při respektování ref. napětí 5 V.

Plošný spoj

bardpsl.gif (6993 bytes)

bardps.gif (11338 bytes)