Datasheet BA1404

Překlad a přepis (C) 2000 Pirátské radio

Obvody BA1404 a BA1404F (SMD verze) jsou monolitické FM stereo vysílače. V jednom pouzdru obsahují stereo modulátor, FM modulátor a vf zesilovač.
Stereo modulátor je řízen vnějším krystalem 38 kHz a vytváří MPX signál (složený ze signálů L+P, L-P a pilotního tónu 19 kHz).
FM modulátor generuje nosnou frekvenci (v rozsahu 76 - 108 MHz) a moduluje ji MPX signálem.
Vf zesilovač zesiluje modulovaný FM signál a zároveň slouží jako buffer FM modulátoru.

Vlastnosti

Typické aplikace

Maximální přípustné hodnoty (při 25 °C)

Parametr

Symbol Limit Jednotka
Napájecí napětí Vcc 3.6 V
Výkonová ztráta Pd 500 mW
Provozní teplota Topr -25 - 75 °C
Skladovací teplota Tstg -50 - 125 °C

Doporučené provozní podmínky

Parametr

Symbol Min. Typ. Max. Jednotka

Napájecí napětí

Vcc 1 1.25 3 V

Elektrické vlastnosti (při 25 °C a Vcc = 1.25 V)

Parametr

Symbol Min. Typ. Max. Jednotka Podmínka
Klidový proud Iq 0.5 3 5 mA -
Vstupní impedance Zin 360 540 720 Ohm při 1 kHz
Vstupní zisk Gv 30 37 - dB Vin = 0.5 mV
Vyvážení kanálů CB - - 2 dB Vin = 0.5 mV
MPX max. výstupní napětí Vom 200 - - mV š-š THD <= 3%
Pilot 19 kHz výstupní napětí Vop 460 580 - mV š-š bez nf signálu
Separace kanálů Sep 25 45 - dB s běžným demodulátorem
Max. vf výstupní napětí Vosc 350 600 - mV -
Napětí na pinu 11 - - 0.6 - V -
Napětí na pinu 13 - - 0.6 - V -
Napětí na pinu 14 - - 0.4 - V -
Výstupní impedance vf zes. - 50 - - kOhm -
Vstupní impedance pinu 5 - - 30 - kOhm -
Vstupní impedance pinu 6 - - 130 - kOhm -

Opatření

  1. Kvůli přizpůsobení frekvenčního průběhu běžným FM přijímačům je nutné použít obvod preemfáze s časovou konstantou 50 us na vstupu obvodu. Použijte schéma na obr. 5.
  2. Při změně hodnot součástek zapojených na piny 12, 13 a 14 může dojít ke zhoršení separace vlivem posuvu fáze při slučování složeného signálu s pilotním tónem. Doporučené hodnoty: viz obr. 6.
  3. Na vstup obvodu se nesmí dostat nf signál s frekvencí blízkou 19 kHz nebo vyšší. V případě potřeby je třeba použít dolnofrekvenční propust na vstupu obvodu.
  4. Přestože obvod zajišťuje dobrou separaci i pokud piny pro nastavení vyvážení (16 a 17) nejsou vůbec zapojeny, je lepší mezi ně zapojit asi 50 kOhm trimr k optimalizaci stejnosměrného vyvážení v obvodu multiplexu. Nejlepší nastavení je v místě nejvíce potlačené subnosné 38 kHz. Viz obr. 15.
  5. Napětí na pinu 11 je vnitřně nastaveno na (Vcc - 0.7) V. Viz obr. 7.
  6. Pro monofonní provoz je doporučena tato úprava zapojení: pin 4 - nezapojen, pin 5 - uzemněn, pin 6 - zapojen, pin 13 - nezapojen, pin 1 - vstup nf signálu.

Rozměry

ba01.gif (4741 bytes)
BA1404 (obr. 1)

ba02.gif (3682 bytes)
BA1404F (obr. 2)

Blokový diagram

ba03.gif (6458 bytes)
(obr. 3)

Testovací zapojení

ba04.gif (9017 bytes)
(obr. 4)

Opatření

ba05.gif (720 bytes)
(obr. 5)

ba06.gif (930 bytes)
(obr. 6)

ba07.gif (721 bytes)
(obr. 7)

Grafické znázornění elektrických vlastností

ba08.gif (3249 bytes)
Závislost klidového proudu na napájecím napětí (obr. 8)

ba09.gif (3388 bytes)
Závislost úrovně složeného signálu na napájecím napětí (obr. 9)

ba10.gif (2875 bytes)
Závislost úrovně pilotního tónu na napájecím napětí (obr. 10)

ba11.gif (3335 bytes)
Změna frekvence v závislosti na napájecím napětí (obr. 11)

ba12.gif (3841 bytes)
Závislost úrovně složeného signálu na teplotě při Vcc=1.25V (obr. 12)

ba13.gif (3769 bytes)
Závislost úrovně pilotního tónu na teplotě (obr. 13)

ba14.gif (3420 bytes)
Změna frekvence v závislosti na teplotě (obr. 14)

Doporučené zapojení

ba15.gif (17528 bytes)
(obr. 15)