Směrové antény Yagi

yagi.gif (3711 bytes)Zajímavou alternativou je někdy vysílání směrovou anténou. Má to jednu výhodu a jednu nevýhodu. Dosah bude až několik desítek km, ale jen jedním směrem. Samozřejmě čím kvalitnější anténa, tím větší dosah. O to více je však potlačeno vyzařování do jiných směrů než kterým je anténa natočena. Výhodné pro toho, kdo se nachází na kraji města nebo i mimo město, do kterého hodlá vysílat. U těchto antén se uvádí několik důležitých parametrů: Počet prvků je počet všech prvků antény mimo konstrukce, která má jen nosnou funkci. Zisk je udáván pro směr největšího vyzařování (nebo nejsilnějšího příjmu, podle toho, k jakému účelu je zrovna anténa užívána, jde však stále o stejnou hodnotu). Činitel zpětného příjmu (ČZP) udává, kolikrát je potlačeno vyzařování (nebo příjem) z opačného směru.Vyzařovací úhel (VÚ) se udává pro svislou a vodorovnou rovinu. Udává, zjednodušeně, v jakém úhlu vysílá anténa s přibližně stejnou intenzitou. Čím menší jsou tyto úhly, tím je anténa "směrovější" a má větší zisk. Pro informaci uvádím přibližné hodnoty pro nejběžnější antény:

Tříprvková - zisk 5 dBd, ČZP 13 dB, VÚ vodorovně 70°, VÚ svisle 110°
Pětiprvková - zisk 6,5 dBd, ČZP 17 dB, VÚ vodorovně 60°, VÚ svisle 85°
Sedmiprvková - zisk 8 dBd, ČZP 20 dB, VÚ vodorovně 55°, VÚ svisle 65°
Jednoprvková (=dipól, pro srovnání)
- zisk 0 dBd, ČZP 0 dB, VÚ vodorovně 80°, VÚ svisle 360°

Není potřeba se těmito podrobnostmi zbytečně dlouze zabývat. Doporučuji použít tříprvkovou anténu a umístit ji tak, aby dipól byl svisle, neboť takto anténa pokryje území před sebou pod větším úhlem, než kdyby byla umístěna vodorovně, tedy lépe se využije energie vysílače. Navíc bude mít signál svislou polarizaci, což je rozhodně lepší pro příjem v autě, na mobilu i na prutovou anténu. Na větší vzdálenost je lepší pětiprvková nebo sedmiprvková anténa. Ještě je dobré připomenout, že tyto antény nevyzařují jen v naznačených směrech, ale v mnohem menší intenzitě vlastně všemi směry. Nemusí být proto nutně umístěny až na kraji pokrývaného území.
Tyto antény není problém sehnat, vyrábí je i Kovoplast. Pokud jsou opatřeny trasformátorem 300/75, je nutné ho vyjmout a použít stejné přizpůsobení jako u složeného dipólu, tedy smyčkou z koaxu. Pozor na to, že koupené antény mají takové rozměry, aby měly nejlepší parametry uprostřed VKV pásma kolem 98 MHz. Na okrajích pásma můžou být k vysílání nepoužitelné. Pak není jiná možnost, než vlastní výroba nebo úprava rozměrů.