Všeobecně o anténách

Nebudeme se zde podrobně zabývat teorií funkce antén, kterou případný zájemce najde v odborné literatuře. Některé základy je však dobré znát.

Hned ze začátku můžeme podle použití rozdělit antény na přijímací a vysílací. Velký rozdíl mezi nimi ovšem není. Pokud popisujeme vlastnosti nějaké antény pro příjem, má většinou naprosto stejné vlastnosti i pro vysílání, protože mezi obojím není v principu velký rozdíl. Toto tvrzení neplatí např. pro feritové antény nebo pro vysílání velkým výkonem v kilowattech.

Vedení, které slouží k přenosu energie od vysílače k anténě (např. koaxiální kabel), se nazývá napáječ, a to i v případě, že anténa slouží k příjmu.

Pečlivý výběr a umístění antény jsou velice důležité. Dobrá anténa je lepší než vysoký výkon vysílače.

Anténa může být charakterizována několika parametry:

 • Impedance - jde o to, aby byla shodná s impedancí napáječe a výstupní impedancí vysílače. V praxi se nejčastěji používá 50 nebo 75 ohmů.
 • Šířka pásma - udává rozsah frekvencí, na kterých má anténa požadované vlastnosti. Úzkopásmová bývá například anténa na CB, která se musí přesně doladit na místě, kde je namontována. Širokopásmové antény se někdy používají pro příjem TV, jsou schopné obsáhnout několik TV kanálů.
 • Zisk - když není uvedeno jinak, platí vždy pro směr největšího vyzařování u každé antény. Větší zisk má anténa, která více energie vyzáří v žádaném směru, zatímco v jiném směru o to méně.
  U antény je snaha dosáhnout co největšího zisku. Z toho totiž vyplývá, že nejvíce energie bude vyzářeno žádaným směrem, v případě rozhlasového vysílání vodorovně se zemským povrchem. Tímto směrem jde signál do největší vzdálenosti, je tedy vhodné tímto směrem poslat co nejvíce energie. Naproti tomu ve směru šikmo pod anténu půjde energie o to méně. To ale vůbec nevadí, vždyť signál jdoucí tímto směrem je vysílán do malé vzdálenosti a je zbytečné až nežádoucí tímto směrem posílat více energie. Graficky lze zisk vyjádřit tzv. vyzařovacím diagramem.
  Více se dozvíte v Teorii.
 • Polarizace - udává rovinu, ve které kmitá elektrická složka elektromagnetického záření. Rozlišujeme polarizaci svislou, vodorovnou a kruhovou. Svisle polarizovaný signál vysílá svisle umístěná anténa (překvapivě :-)). To samé s horizontální polarizací. Kruhová polarizace vznikne tak, že dva na sebe kolmé dipóly vysílají tentýž signál, ale jeden dipól ho vysílá fázově posunutý o 90 stupňů oproti druhému.
  Svisle polarizovaný signál může být přijímán jen svislou anténou, horizontálně polarizovaný horizontální anténou, u kruhové je to vlastně jedno.
 • Je nutné brát v úvahu, jestli je daná anténa elektricky symetrická nebo nesymetrická. Podle toho se případně použije přizpůsobení k napáječi. Při nedodržení tohoto pravidla dojde k deformaci vyzařovacího diagramu antény, ke změně její impedance a k vyzařování napáječe, což má za následek řadu dalších problémů.

  Pro umístění antény platí několik pravidel:

  Blíže se všem těmto problémům věnují návody na konkrétní antény.