Anténa 5/8

Pokud bychom hledali vhodnou délku svislého zářiče pro největší zisk, dostali bychom právě anténu s 5/8 vlnové délky. Protože jde narozdíl od např. GP 1/4 o nerezonanční délku, je třeba přizpůsobení, neboť převládá kapacitní složka impedance. To je zde provedeno cívkou. Pak je možné přímo připojit koax 50 ohm.
Pokud jde o stavbu, často se tato anténa realizuje silnějším drátem nataženým na dřevěné laťce. Vždy je třeba anténu doladit pomocí PSV metru. Lze měnit rozměry a stahovat či roztahovat závity cívky, případně změnit počet závitů.

ant58.gif (7514 bytes)

Od antény 5/8 je odvozena symetrická anténa, dipól s délkou ramen 5/8. I zde je nutné speciální impedanční přizpůsobení a symetrizační člen. Výstup je vhodný pro koax 75 ohm. Anténa by měla být co nejvýše nad zemí, jinak se změní vyzařovací diagram a anténa bude nejvíce energie vysílat šikmo vzhůru.

dipol58.gif (17844 bytes)

Obě antény mají všesměrové vyzařování ve vodorovné rovině. Zisk je u obou asi 2,5 dBd.