Mobilní závěsná anténa

Pro přechodné vysílání nebo v podmínkách, kde nelze instalovat venkovní anténu, přijde vhod mobilní závěsná anténa. Její parametry jsou poměrně dobré, zisk je téměř shodný s klasickým dipólem, PSV se pohybuje kolem 1,5. Jediná nevýhoda je z principu neúplná symetrizace, takže určitá část vf energie bude putovat po stínění přívodního koaxiálního kabelu. Proto je maximální rozumný výkon do antény asi 1 W. Anténu lze s úspěchem použít také pro příjem.

amobil.gif (1995 bytes)Nákres antény je na obrázku. Je zhotovena připájením silnějšího vodiče na vnitřní vodič přívodního koaxiálního kabelu délky nejméně několik metrů. Na něm je ve vhodné vzdálenosti stočeno několik závitů. Rozměry jsou pro 88 MHz, pro jiné frekvence se délky jednoduše přepočítají podle převráceného poměru frekvencí. Vhodný koaxiální kabel je RG58, horní vodič je průřezu asi 2 mm, může to být i lanko. Na místo připájení se navlékne bužírka v délce asi 10 cm a na obou stranách se přichytí stáhnutím několika drátky, aby při manipulaci nedošlo k ulomení připájeného vodiče.

Jak to funguje? Stejně jako otevřený dipól. Jedno rameno je tvořeno horním vodičem, druhé stíněním přívodního koaxiálního kabelu. Jeho délka se určí polohou závitů, které tvoří cívku. Přes ní se totiž většina vf energie dál nedostane. Může se zdát zajímavé, že od místa přerušení se vf energie šíří po vnější straně stínění, ale je to přesně tak. Není možné, aby anténou byl jen horní vodič, vždy tu musí být i opačný pól.

Můžete zkusit anténu změřit PSV metrem. Při špatném PSV ji zkuste jinak umístit nebo změnit délku horního vodiče či polohu závitů. Nejspíš to ale nebude nutné.

Při větších výkonech lze pod první cívkou namotat ještě jednu nebo shora navléknout feritový kroužek pro lepší vf izolaci.

amobil1.jpg (7418 bytes)   amobil2.jpg (3584 bytes)