Nabídka

 

Seznam dlužníků

Na této stránce jsou uvedeni dlužníci se závazky po lhůtě splatnosti. Zveřejnění předcházela celá řada upozornění a upomínek, které bohužel nevedly k úspěchu. Jsme toho názoru, že za takových okolností již neuhrazené závazky není možné považovat za omyl, nýbrž za úmysl.
Odstranění dlužníka z této stránky proběhne automaticky po připsání dlužné částky na náš účet. Jiný způsob je předem vyloučen.

Název dlužníka, adresa IČ, DIČ Dlužná částka Splatnost

Nabízíme spolupráci a veškerý důkazní materiál všem firmám a orgánům, které se specializují na vymáhání pohledávek a sběr dat o dlužnících.
Výše uvedené pohledávky nabízíme k odprodeji. Hledáme další věřitele výše uvedených dlužníků za účelem naplnění zákonných podmínek pro vyhlášení konkurzu.
Jako poslední krok budou pohledávky bez dalšího upozornění postoupeny třetí straně. Zároveň bude proveden zápis do centrálního registru dlužníků CERD a budou informovány příslušné úřady. Důrazně upozorňujeme, že tyto kroky jsou nevratné! Platební neschopnost může být důvodem k odebrání vysílací licence!

 

Naše podnikání je chráněno Centrálním registrem dlužníků

 

(C) 1999-2018 Pira.cz. Všechna práva vyhrazena.